സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ സി എൽ പി എസ്സ് ഉച്ചക്കട/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഇങ്ങനെയും ഒരവധിക്കാലം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഇങ്ങനെയും ഒരവധിക്കാലം

ഓർക്കുന്നു ഞാൻ പൊൻ കണിക്കൊന്ന-
പ്പൂക്കൾ കൊണ്ടൊരുക്കിയ കളിക്കൊട്ടാരം
രാജാവായ് ഞാനും തോഴരായ് എൻ കൂട്ടകാരും
ഇന്നേകനായ് നിൽപ്പു ഞാൻ
മുറ്റത്ത് കൊന്നപ്പൂക്കളാൽ പ്രകൃതി
ഒരുക്കിയ വർണ്ണപ്പൂക്കളം
ഓടിക്കളിക്കാൻ കൂട്ടുകാരില്ല
അകലം പാലിച്ചീടുന്നെല്ലാവരും
കരുതലോടിരിക്കാം സുരക്ഷിതരായി
നല്ലോരു പ്രവേശനോത്സവം കാത്ത്......

സന്തോഷ് ഡി
3D ആർ സി എൽ പി എസ് ഉച്ചക്കട
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത