സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ.പി.എം.എം.യു.പി.എസ് എടക്കഴിയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/Break the chain

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Break the chain

Stay home stay safe
No means No !
No gathering with friends
even if you stand 6 feet apart
even if you keep it under 10 people
even if you have all the quarantining
even if you are symptoms free
even if you're young
even if it is outside / at park
No gathering with family
even though they are family
even though you miss them
Break the chain

 

റഫ്നാ എൻ
6 A ആർ പി എം എം യുപി സ്കൂൾ എടക്കഴിയൂർ
ചാവക്കാട് ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത