സഹായം Reading Problems? Click here

ആർ.ആർ.വി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം      

മരണത്തിൻ വക്കോളമെത്തുമീ പ്രകൃതിക്ക്
താങ്ങായി തണലായി മരച്ചില്ലകൾ
ഒരു മരത്തെ നൽകും ഒരായിരം ജീവ-
നിറവായ് നിറവായ് നീർക്കണങ്ങൾ
പുഴകൾക്ക് കുളിരേകി മഴയെന്ന
വരമേകി
തുടരുന്നു നന്മതൻ നൽചെയ്തികൾ
                      അറിയേണം ഒരോ മഴു ഉയർത്തുമ്പോഴും
                              തകരുന്ന ജീവിതസാഗരങ്ങൾ
                             അടരും ഇലത്തുമ്പ് ചൊല്ലുമീ പ്രകൃതിയിൽ
                                ഇനിയും തളിരായി ഞാൻ പുനർജനിക്കാം
                                 മനസ്സിൻ മനസാക്ഷി വറ്റാത്ത ഹൃദയമീ
                                                 തലമുറക്കേകുമീ ഒരു തൈമരം

 
അമ്പാടി
9 രാജാ രവി വർമ്മ ബോയ്സ് വിഎച്ച് എസ്‌ എസ് കിളിമാനൂർ
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sheebasunilraj തീയ്യതി: 15/ 02/ 2022 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത