സഹായം Reading Problems? Click here

ആർ.ആർ.വി.ബി.വി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ നിലാവിന്റെ നിറം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
നിലാവിന്റെ നിറം     

നിലാവിന്റെ നിറമെന്ത്?
ഉള്ളിൽ തെളിഞ്ഞ മുഖമിന്ന് -
നിലാവിന്റെ നിറമാണ്....
ഇന്നും തിരിയണഞ്ഞിട്ടില്ല..
മുറിതിരികൾ
ഇടവഴികളിൽ തെളിച്ചവളുടെ
പുലരി മുതൽ
സൂര്യനുദിച്ചപ്പോൾ ഭരണങ്ങാനം....
സഹനമെന്നാൽ സുക്യതമെന്നതും...
സമം ചെയ്ത നിൻ വഴികൾ.
അയലത്തെ അമ്മയാണ്...
അൽഫോൻസാ!
അറിയില്ല പറയാൻ പ്രാർഥനയല്ല-
നിൻമുമ്പിലൊരു സ്നേഹ കാവ്യം.
സഹനത്തിൽ പുണ്യം രചിക്കാൻ
അടയാവാക്യമായി നിൻ ജീവിതം.
ഞാനിന്നു ആകാശം തേടുന്നു കൊടും -
വേദനയാൽ സഹനത്തിൽ പതറുന്നു.
ഇല്ലില്ല ഇനിയില്ല വേദന....
നിൻ മുമ്പിൽ എൻ വേദനയ്ക്കർഥമില്ല
സഹനത്തിൽ സ്വർഗ്ഗം ചാരത്തു
നിലാവിന്റെ നിറമാകാൻ ഞാനും വരട്ടെ

 
ആഘോഷ്
7 രാജാ രവി വർമ്മ ബോയ്സ് വിഎച്ച് എസ്‌ എസ് കിളിമാനൂർ
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - sheebasunilraj തീയ്യതി: 15/ 02/ 2022 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത