ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കുട്ടികളുടെ കലാ വാസന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്ലബ്ബ്. പല റേഡിയോ പരിപാടികളും അവതരിപ്പിക്കാൻ ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"https://schoolwiki.in/index.php?title=ആർട്‌സ്_ക്ലബ്ബ്&oldid=1585395" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്