ആർച്ചൽ ജി. എൽ.പി.എസ്./ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൾ

  • പ്രൈമറി ക്ലാസ്സ്മുറികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികൾ
  • ഇന്ററാക്ടിവ് ബോർഡ്

ചിത്രശാല