സഹായം Reading Problems? Click here


അംഗീകാരങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

►2011-2012 സംസ്ഥാനതലത്തിൽ
മികച്ച പി.ടി.എയ്ക്കുള്ള രണ്ടാം സ്ഥാനം
►2012-2013 ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം
►2013-2014 ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം
►2014-2015 ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം
►2016-2017 ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം

►പ‍‍ഞ്ചായത്ത് നി൪മ്മൽ പുരസ്കാരം
►വണ്ട൪ലാ പരിസ്ഥിതി അവാ൪ഡ്
►മനോരമ 'പലതുള്ളി' പുരസ്കാരം.

"https://schoolwiki.in/index.php?title=അംഗീകാരങ്ങൾ&oldid=538353" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്