സഹായം Reading Problems? Click here


"സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എച്ച്.എസ്.എസ്. തേവര/പ്രാദേശിക പത്രം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 3: വരി 3:
  
  
ഓണത്തില്‍ മുങ്ങി തിരുഹൃദയം                                                                                    മരങ്ങള്‍ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു
+
ഓണത്തിൽ മുങ്ങി തിരുഹൃദയം                                                                                    മരങ്ങൾ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു
  
തേവര:തേവര സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് ഹൈസ്കൂളില്‍ ഓണാഘോഷം നടന്നു.                                  സ്കൂളിനു മുന്നിലെ അരണമരങ്ങളും, സ്കൂളിന് പുറകിലെ കണിക്കൊന്നയും
+
തേവര:തേവര സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് ഹൈസ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷം നടന്നു.                                  സ്കൂളിനു മുന്നിലെ അരണമരങ്ങളും, സ്കൂളിന് പുറകിലെ കണിക്കൊന്നയും
  ഓണാഘോഷത്തില്‍ വിവിധ തരം മത്സരങ്ങള്‍ നടന്നു. മത്സരങ്ങളില്‍                               വെട്ടിയതനെത്തുടര്‍ന്ന് നേച്ചര്‍ ക്ലബ് അംഗങ്ങള്‍ മരങ്ങള്‍ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു.
+
  ഓണാഘോഷത്തിൽ വിവിധ തരം മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. മത്സരങ്ങളിൽ                               വെട്ടിയതനെത്തുടർന്ന് നേച്ചർ ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ മരങ്ങൾ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു.
വീണ്ടും കൊന്നയും കൂടാതെ തേക്കുംഎല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ                                                മാവും നട്ടാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇനിയും വെട്ടിയാല്‍ ഇനിയും നടുമെന്നാണ് ക്ലബ് അംഗങ്ങള്‍ അറിയിച്ചത്‍.
+
വീണ്ടും കൊന്നയും കൂടാതെ തേക്കുംഎല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ                                                മാവും നട്ടാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇനിയും വെട്ടിയാൽ ഇനിയും നടുമെന്നാണ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചത്‍.
 
ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിത്തന്നെ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ                             
 
ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിത്തന്നെ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ                             
കുട്ടികളെയും നാല് ഹൗസുകളായി തിരിച്ചായിരുന്നു മത്സരങ്ങള്‍. പല                                        കുട്ടിക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചു
+
കുട്ടികളെയും നാല് ഹൗസുകളായി തിരിച്ചായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ. പല                                        കുട്ടിക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചു
 
മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഹരം കെള്ളിച്ചത്                             
 
മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഹരം കെള്ളിച്ചത്                             
 
                                                                                                               എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ കുട്ടികളെ വെച്ച് ഐ ടി യുടെ ഭാഗമായ കുട്ടിക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചു. ഷാലി   
 
                                                                                                               എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ കുട്ടികളെ വെച്ച് ഐ ടി യുടെ ഭാഗമായ കുട്ടിക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചു. ഷാലി   
വടംവലി മത്സരമായിരുന്നു,കൂടാതെ പൂക്കള മത്സരവും കൂടി വന്നപ്പോള്‍                             ടീച്ചറിന്റെയും റിയ സിസ്റ്ററിരിന്റെയിം നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കുട്ടിക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചത്.
+
വടംവലി മത്സരമായിരുന്നു,കൂടാതെ പൂക്കള മത്സരവും കൂടി വന്നപ്പോൾ                             ടീച്ചറിന്റെയും റിയ സിസ്റ്ററിരിന്റെയിം നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കുട്ടിക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചത്.
 
  ഓണാഘോഷം ആകെ ഒന്ന് കൊഴുത്തു. കേരളത്തിന്റെ തനതായ                               
 
  ഓണാഘോഷം ആകെ ഒന്ന് കൊഴുത്തു. കേരളത്തിന്റെ തനതായ                               
 
വസ്ത്രധാരണയിലൂടെയായിരുന്നു എല്ലാവരും മാവേലി മന്നനെ                                         
 
വസ്ത്രധാരണയിലൂടെയായിരുന്നു എല്ലാവരും മാവേലി മന്നനെ                                         
വരവേറ്റത്. മത്സരങ്ങളില്‍ വിജയികളായവര്‍ക്ക് വേണ്ടി                                                       
+
വരവേറ്റത്. മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്ക് വേണ്ടി                                                       
 
സമ്മാനദാനവും നടന്നു. വിഭവസമൃദ്ധമായ  
 
സമ്മാനദാനവും നടന്നു. വിഭവസമൃദ്ധമായ  
 
ഓണ സദ്യയോടുകൂടിയാണ് എല്ലാവരും  പിരിഞ്ഞത്.
 
ഓണ സദ്യയോടുകൂടിയാണ് എല്ലാവരും  പിരിഞ്ഞത്.
വരി 21: വരി 21:
 
                                                                                      
 
                                                                                      
 
                                                                                                  
 
                                                                                                  
ചാര്‍ട്ട് മത്സരം നടന്നു
+
ചാർട്ട് മത്സരം നടന്നു
  
മാത്‌സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചാര്‍ട്ട് നിര്‍മ്മാണ മത്സരം നടന്നു.
+
മാത്‌സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാർട്ട് നിർമ്മാണ മത്സരം നടന്നു.
കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വിഷയം. വിജയികളായവര്‍ക്ക് ആന്റണി സാര്‍
+
കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വിഷയം. വിജയികളായവർക്ക് ആന്റണി സാർ
സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കിമാത്‌സ് പസിലുകളെപ്പറ്റിയുള്ള  
+
സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിമാത്‌സ് പസിലുകളെപ്പറ്റിയുള്ള  
കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വിഷയം. വിജയികളായവര്‍ക്ക് ആന്റണി സാര്‍
+
കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വിഷയം. വിജയികളായവർക്ക് ആന്റണി സാർ
സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കി.
+
സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി.
 +
 
 +
<!--visbot  verified-chils->

19:30, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

ചാവറദീപം പത്രം

                                               എസ്  എച്ച് ടൈമ്സ്  


ഓണത്തിൽ മുങ്ങി തിരുഹൃദയം മരങ്ങൾ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു

തേവര:തേവര സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് ഹൈസ്കൂളിൽ ഓണാഘോഷം നടന്നു. സ്കൂളിനു മുന്നിലെ അരണമരങ്ങളും, സ്കൂളിന് പുറകിലെ കണിക്കൊന്നയും

ഓണാഘോഷത്തിൽ വിവിധ തരം മത്സരങ്ങൾ നടന്നു. മത്സരങ്ങളിൽ                വെട്ടിയതനെത്തുടർന്ന് നേച്ചർ ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ മരങ്ങൾ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു.

വീണ്ടും കൊന്നയും കൂടാതെ തേക്കുംഎല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ മാവും നട്ടാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇനിയും വെട്ടിയാൽ ഇനിയും നടുമെന്നാണ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചത്‍. ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിത്തന്നെ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ കുട്ടികളെയും നാല് ഹൗസുകളായി തിരിച്ചായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ. പല കുട്ടിക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചു മത്സരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഹരം കെള്ളിച്ചത്

                                                       എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ കുട്ടികളെ വെച്ച് ഐ ടി യുടെ ഭാഗമായ കുട്ടിക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചു. ഷാലി 

വടംവലി മത്സരമായിരുന്നു,കൂടാതെ പൂക്കള മത്സരവും കൂടി വന്നപ്പോൾ ടീച്ചറിന്റെയും റിയ സിസ്റ്ററിരിന്റെയിം നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കുട്ടിക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ചത്.

ഓണാഘോഷം ആകെ ഒന്ന് കൊഴുത്തു. കേരളത്തിന്റെ തനതായ                

വസ്ത്രധാരണയിലൂടെയായിരുന്നു എല്ലാവരും മാവേലി മന്നനെ വരവേറ്റത്. മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനദാനവും നടന്നു. വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണ സദ്യയോടുകൂടിയാണ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞത്.


ചാർട്ട് മത്സരം നടന്നു

മാത്‌സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാർട്ട് നിർമ്മാണ മത്സരം നടന്നു. കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വിഷയം. വിജയികളായവർക്ക് ആന്റണി സാർ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിമാത്‌സ് പസിലുകളെപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വിഷയം. വിജയികളായവർക്ക് ആന്റണി സാർ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി.