സഹായം Reading Problems? Click here

"സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/ഗണിത ക്ലബ്ബ്-17" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
വരി 2: വരി 2:
 
<font color=c7002c>
 
<font color=c7002c>
 
* ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ താൽപര്യം വളർത്തുവാൻ ഈ ക്ലബിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
 
* ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ താൽപര്യം വളർത്തുവാൻ ഈ ക്ലബിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
* ശ്രീ. ജോഷി ജോസിനാണ്  ഗണിത ക്ലബ്ബിന്റെ ചുമതല.
+
* ശ്രീ. മൈക്കിൾ സിറിയക് ഗണിത ക്ലബ്ബിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു.
 
</font>
 
</font>

08:56, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2019 -ൽ നിലവിലുള്ള രൂപം

ഗണിത ക്ലബ്ബ്

  • ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ താൽപര്യം വളർത്തുവാൻ ഈ ക്ലബിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.
  • ശ്രീ. മൈക്കിൾ സിറിയക് ഗണിത ക്ലബ്ബിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു.