യു പി എസ് നരിപ്പറ്റ/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
11:44, 20 ജനുവരി 2022-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- 16463-hm (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നമ്മുടെ സ്ക്കൂളിലെ പുതിയ School bus)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
നമ്മുടെ സ്ക്കൂളിലെ പുതിയ School bus

നരിപ്പറ്റ യു പി സ്കൂൾ