"പഞ്ചായത്ത് എൽ പി എസ് കൊരട്ടി" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

12 മാർച്ച് 2022

8 മാർച്ച് 2022

4 മാർച്ച് 2022

23 ഫെബ്രുവരി 2022

21 ജനുവരി 2022

10 ജനുവരി 2022

25 സെപ്റ്റംബർ 2020

18 ഏപ്രിൽ 2020

26 സെപ്റ്റംബർ 2017

24 ഏപ്രിൽ 2017

20 ഏപ്രിൽ 2017

19 ഏപ്രിൽ 2017

28 ഡിസംബർ 2016

"https://schoolwiki.in/പഞ്ചായത്ത്_എൽ_പി_എസ്_കൊരട്ടി" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്