സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി ജി എഛ് എസ് എസ് മലപ്പുറം/സിവിൽ സർവ്വീസ് അഭിരുചി പരിശീലനം(PACE)" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
(സിവില്‍)
 
 
വരി 1: വരി 1:
എല്ലാ അവധി ദിനങ്ങളിലും പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് നടത്തി തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അദ്ധ്യപകര്‍ ക്ലാസെടുത്തു വരുന്നു
+
എല്ലാ അവധി ദിനങ്ങളിലും പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് നടത്തി തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യർത്ഥികൾക്ക് അദ്ധ്യപകർ ക്ലാസെടുത്തു വരുന്നു
 +
 
 +
<!--visbot  verified-chils->

18:10, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

എല്ലാ അവധി ദിനങ്ങളിലും പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് നടത്തി തെരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യർത്ഥികൾക്ക് അദ്ധ്യപകർ ക്ലാസെടുത്തു വരുന്നു