"ജി എം യു പി എസ് കാപ്പാട്" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

12 മാർച്ച് 2024

22 ഡിസംബർ 2023

29 നവംബർ 2023

12 ഫെബ്രുവരി 2022

8 ഫെബ്രുവരി 2022

6 ഫെബ്രുവരി 2022

3 ഫെബ്രുവരി 2022

30 ജനുവരി 2022

26 ജനുവരി 2022

21 ജനുവരി 2022

14 ജനുവരി 2022

31 ഡിസംബർ 2021

25 ഡിസംബർ 2020

26 സെപ്റ്റംബർ 2020

25 സെപ്റ്റംബർ 2020

26 സെപ്റ്റംബർ 2017

11 ജനുവരി 2017

8 ജനുവരി 2017

"https://schoolwiki.in/ജി_എം_യു_പി_എസ്_കാപ്പാട്" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്