സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വട്ടേനാട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 25: വരി 25:
 
<b>[[{{PAGENAME}}/ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ|ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ  2019]]</b>
 
<b>[[{{PAGENAME}}/ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ|ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ  2019]]</b>
 
<br><b><u>പറന്ന‍ുയർന്ന് ക‍ുട്ടിപ്പട്ടങ്ങൾ</u></b>
 
<br><b><u>പറന്ന‍ുയർന്ന് ക‍ുട്ടിപ്പട്ടങ്ങൾ</u></b>
 +
 +
 
വിരൽതുമ്പിൽ കൗതുകം വിടർത്തുന്ന വിവരവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വർണ്ണ ശഭളമാക്കി കുട്ടി കൂട്ടം പട്ടം പോലെ പറന്നു.
 
വിരൽതുമ്പിൽ കൗതുകം വിടർത്തുന്ന വിവരവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വർണ്ണ ശഭളമാക്കി കുട്ടി കൂട്ടം പട്ടം പോലെ പറന്നു.
 
കുട്ടി പട്ടങ്ങളുടെ ചരടുകൾ കൈറ്റ്സ് മാസ്റ്റർ ട്രയിനർ രാജീവ് മാഷിന്റേയും ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ നജീമ്പ് മാഷിന്റേയും കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു.ക്ലാസ്സ് മുറിയുടെ വിരസത മറന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കുട്ടികൾ ലാപ്പ് ടോപ്പിൽ ഒതുങ്ങി. വിവിധ ഗെയിമിലൂടെ ഓരോ ടാസ്കുകൾ ചെയതു. കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റി പോവാതിരിക്കാൻ കാൽക്കുലേറ്റിങ്ങ് ആപ്പ് പരിചയപ്പെട്ടു. തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുണ്ടാക്കി ഏകദിന ക്യാംപ് സമാപിച്ചു.  
 
കുട്ടി പട്ടങ്ങളുടെ ചരടുകൾ കൈറ്റ്സ് മാസ്റ്റർ ട്രയിനർ രാജീവ് മാഷിന്റേയും ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ നജീമ്പ് മാഷിന്റേയും കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു.ക്ലാസ്സ് മുറിയുടെ വിരസത മറന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കുട്ടികൾ ലാപ്പ് ടോപ്പിൽ ഒതുങ്ങി. വിവിധ ഗെയിമിലൂടെ ഓരോ ടാസ്കുകൾ ചെയതു. കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റി പോവാതിരിക്കാൻ കാൽക്കുലേറ്റിങ്ങ് ആപ്പ് പരിചയപ്പെട്ടു. തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുണ്ടാക്കി ഏകദിന ക്യാംപ് സമാപിച്ചു.  
 
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| [[ചിത്രം:20002_camp1.JPG|200px|]] || [[ചിത്രം:20002_camp2.JPG|200px|]]
 +
|-
 +
|}
 
<b><u>മാഗസിൻ ഉദ്ഘാടനം</u></b>
 
<b><u>മാഗസിൻ ഉദ്ഘാടനം</u></b>
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"

16:54, 9 ജൂലൈ 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്

20002 - ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
സ്കൂൾ കോഡ് 20002
യൂണിറ്റ് നമ്പർ LK/2018/20002
അധ്യയനവർഷം 2018-2019
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 39
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല ഒറ്റപ്പാലം
റവന്യൂ ജില്ല പാലക്കാട്
ഉപജില്ല തൃത്താല
ലീഡർ മുഹമ്മദ് അൻഷാദ്. എ.പി
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ പൗർണ്ണമി.എം
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 നജീബ്. ഇ.വി
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 സ്‍മിത
09/ 07/ 2019 ന് 20002
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019
പറന്ന‍ുയർന്ന് ക‍ുട്ടിപ്പട്ടങ്ങൾ


വിരൽതുമ്പിൽ കൗതുകം വിടർത്തുന്ന വിവരവിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യ വർണ്ണ ശഭളമാക്കി കുട്ടി കൂട്ടം പട്ടം പോലെ പറന്നു. കുട്ടി പട്ടങ്ങളുടെ ചരടുകൾ കൈറ്റ്സ് മാസ്റ്റർ ട്രയിനർ രാജീവ് മാഷിന്റേയും ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ നജീമ്പ് മാഷിന്റേയും കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമായിരുന്നു.ക്ലാസ്സ് മുറിയുടെ വിരസത മറന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കുട്ടികൾ ലാപ്പ് ടോപ്പിൽ ഒതുങ്ങി. വിവിധ ഗെയിമിലൂടെ ഓരോ ടാസ്കുകൾ ചെയതു. കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റി പോവാതിരിക്കാൻ കാൽക്കുലേറ്റിങ്ങ് ആപ്പ് പരിചയപ്പെട്ടു. തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുണ്ടാക്കി ഏകദിന ക്യാംപ് സമാപിച്ചു.

20002 camp1.JPG 20002 camp2.JPG

മാഗസിൻ ഉദ്ഘാടനം

20002 magazine1.JPG 20002 magazine2.JPG
20002 magazine3.JPG 20002 4.JPG
20002 magazine5.JPG 20002 magazine6.JPGകൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗങ്ങളായുള്ള പദ്ധതിയാണ് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ.ടി. ക്ലബ്ബുകൾ. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനിമേഷൻ, സൈബർ സുരക്ഷ, മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്, ഹാർഡ്വെയറും ഇലക്ട്രോണിക്സും എന്നീ മേഖലകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടിക്കൂട്ടം എന്ന പദ്ധതിയാണ് പിന്നീട് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ആയി മാറിയത്. സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതിയുടെ മാതൃകയിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

2018 ജനുവരി 22-ന് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർവ്വഹിച്ചു.ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ കൈറ്റ്സ് നൽകിയ ചോദ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അഭിരുചി പരിക്ഷ നടത്തി. പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ 39 കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞടുത്തു. അന്നേ ദിവസം കൈറ്റ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓറിയെന്റേഷൻ ക്ലാസ്സ് നൽകി.


ഹാർഡ്‍വെയർ പരിശീലനം

20002 hardware.jpg 20002 hardware2.jpg 20002 hardware3.jpg 20002 hardware4.jpg


ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ

നമ്പർ പ്രവേശന നമ്പർ നാമം ക്ലാസ്

1 26730 പൗർണ്ണമി. എം 9. ഒ
2 25581 സിദ്ധാർഥ്. എം 9. എെ
3 26886 മുഹമ്മദ് അൻഷാദ്. എ.പി 9. ഒ
4 27327 അഞ്ജന. പി.ആർ 9. ഒ
5 26099 ആദിൽ. വി.എം 9. എച്ച്
6 26831 സൽമാൻ ഫാരിസ്. പി 9. കെ
7 26900 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ് 9. കെ
8 26820 അമൃത. എം.എസ് 9. ഒ
9 26881 നന്ദ കിഷോർ 9. ഡി
10 25355 ഗീതു കൃഷ്‍ണ. പി 9. ഡി
11 25403 മറിയം ഫർഹാന. വി 9. ജി
12 27405 മീര മുരളി 9. എച്ച്
13 26857 അരവിന്ദ്. എൻ 9. എച്ച്
14 25396 ശ്രേയ ലക്ഷ്‍മി. ടി.എസ് 9. ഡി
15 26960 സായൂജ് സദാശിവൻ 9. കെ
16 27389 അമാൻ മുഹമ്മദ്. സി.പി 9. കെ
17 26911 അപർണ്ണ. ഇ.എച്ച് 9. ജെ
18 25415 സായൂജ്. ടി.എം 9. ജി
19 27064 മുഹമ്മദ് മിദ്‍ലാജ്. ടി 9. ജി
20 27053 ഫായിസ്. ടി.വി 9. ഒ
21 26905 അദ്വൈത് വിമൽ. എൻ 9. കെ
22 25360 ആകാശ് ദാസ്. കെ.എസ് 9. ജി
23 25574 പ്രണവ്. ടി.വി 9. എച്ച്
24 26824 അലി ബഷീർ 9. ഒ
25 27055 മേധ. എം 9. എച്ച്
26 27051 അശ്വിൻ രാജ്. എം.പി 9. എച്ച്
27 25583 സ്വാലിഹ്. വി.എസ് 9. ഇ
28 25596 ആരതി. വി.ജി 9. ഒ
29 26910 നിരഞ്ജന. പി.വി 9. ജെ
30 27070 അസ്‍ന. കെ.എസ് 9. എ
31 25326 കൃഷ്‍ണപ്രിയ. കെ 9. ജി
32 27005 ലിമ. കെ.പി 9. ഒ
33 26880 മുഹമ്മദ് ഹഫീസ്. കെ.എം 9. ഒ
34 25328 ശ്രിജി. സി.കെ 9. ജെ
35 26095 ഉവൈസ്. സി.കെ 9. ഡി
36 27017 അക്ഷയ. പി.കെ 9. ജി
37 26965 ഫാത്തിമത്ത് നസ്റിൻ. കെ.കെ 9. ജി
38 26980 ശ്രേയ ശശി. കെ 9. ജി
39 27016 ഗോപിക. പി 9. ജി30.6. 2018ന് ഈ വർ‌ഷത്തെ ആദ്യത്തെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ട്രെയിനിംഗ് നടന്നു. പെരിങ്ങോട് എച്ച് എസ് എസിലെ രവി മാസ്റ്റർ, ജി എച്ച് എസ് ഗോഖലയിലെ ഉസ്മാൻ മാസ്റ്റർ എ്നനിവരാണ് ട്രെയിനിംഗ് നൽകിയത്. ‍‌
17‍.7.2018ന് ആനിമോഷൻ വീഡിയോകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
18.7.2018 ട്യുപി ടൂബി ഡെസ്ക് സോഫ്റ്റ് വെയർ, എക്സറ്റൻഷൻ ഫ്രെയിംസ് തുടങ്ങിയ സങ്കേതങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കി.
24.7.2018ന് നടന്ന ട്രെയിനിംഗിൽ ട്വീനിംഗ് എന്ന സങ്കേതം പരിചയപ്പെട്ടു. പൊസിഷൻട്വിൻ, റൊട്ടേഷൻ ട്വീൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത ആനിമേഷൻ ക്ലിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി

20002 120.jpg 20002 113.jpg 20002 114.jpg
20002 78.jpg 20002 122.jpg 20002 123.jpg
സ്‍ക‍ൂൾ തല ക്യാമ്പ്

സ്കൂൾ തല ക്യാമ്പ് 04.08.2018 ന് വട്ടേനാട് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു. യൂണിറ്റിലുള്ള 39 അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. മാസ്സർ ട്രെയിനർമാരായ വട്ടേനാട് സ്കൂളിലെ നജീബ് മാഷ്, സ്മിത ടീച്ചർ, ആർച്ച ടീച്ചർ എന്നിവർ പരിശീലനം നല്കി. വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്, സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശീലനം

20002 152.jpg 20002 153.jpg 20002 154.jpg
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ട്രെയിനിങ് മലയാളം ടൈപ്പിങ്
20002 316.jpg 20002 315.jpg 20002 317.jpg