"ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.വണ്ണപ്പുറം" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

9 ഫെബ്രുവരി 2022

4 ഫെബ്രുവരി 2022

2 ഫെബ്രുവരി 2022

24 ജനുവരി 2022

18 ജനുവരി 2022

17 ജനുവരി 2022

6 ജനുവരി 2022

1 ജനുവരി 2022

28 ഡിസംബർ 2021

11 ജനുവരി 2019

9 ജനുവരി 2019

26 സെപ്റ്റംബർ 2017

27 ജൂലൈ 2017

4 ജൂലൈ 2017

23 ജൂൺ 2017

(ഏറ്റവും പുതിയവ | ഏറ്റവും പഴയവ) പുതിയ 50 | എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
"https://schoolwiki.in/ജി.റ്റി.എച്ച്.എസ്.വണ്ണപ്പുറം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്