ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം /സയൻ‌സ് ക്ലബ്ബ്.

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
16:23, 9 ഫെബ്രുവരി 2024-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Glps25210 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('നിലവിൽ  ഈ സ്കൂളിൽ സയൻസ് ക്ലബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് . ശാസ്ത്ര മേളകളിൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ട്' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

നിലവിൽ  ഈ സ്കൂളിൽ സയൻസ് ക്ലബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് . ശാസ്ത്ര മേളകളിൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ട്