ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/എന്റെ ഗ്രാമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
15:34, 10 ഫെബ്രുവരി 2024-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Glps25210 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

എൻ്റെ ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ സ്കൂൾ പരിധിയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്തി സഹായം നൽകി വരുന്നു.