"എസ്സ കെ വി ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് പെരുന്തുരുത്ത്/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്" എന്ന താളിന്റെ നാൾവഴി

വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ: ഒത്തുനോക്കേണ്ട പതിപ്പുകൾക്കൊപ്പമുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് "തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുക" എന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുകയോ എന്റർ കീ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുക.

സൂചന: (ഇപ്പോൾ) = നിലവിലുള്ള പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (മുമ്പ്) = തൊട്ടുമുൻപത്തെ പതിപ്പുമായുള്ള വ്യത്യാസം, (ചെ.) = ചെറിയ തിരുത്ത്.

1 ഫെബ്രുവരി 2022

  • ഇപ്പോൾമുമ്പ് 18:2018:20, 1 ഫെബ്രുവരി 202245361 സംവാദം സംഭാവനകൾ 873 ബൈറ്റുകൾ +873 ചലച്ചിത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് അഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ,അവരിലെ കലാവാസനയെ വളർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ക്ളബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് . അഭിനയം തിരക്കഥ സംവിധാനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉള്ള അവരുടെ താല്പര്യം മനസിലാക്കി അവരെക്കൊണ്ട് തിരക്കഥ എഴുതിക്കിക്കുകയും അത് സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരവും നൽകുന്നു . റ്റാഗ്: കണ്ടുതിരുത്തൽ സൗകര്യം