സഹായം Reading Problems? Click here


ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി ജി സ്കൂൾ, ചേർത്തല/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണ




അതി ജീവിക്കാം നമ്മുക്ക് മഹാമാരിയാം

കൊറോണ എന്ന വിപത്തിനെ

വീട്ടിൽ ഇരിക്കൂ കൂട്ട് കൂടാതെ

കൂട്ടുകാരൊത്തു കളിക്കാതെ

അതിജീവിക്കാം മുന്നേറാം

ഭീതിയില്ലാതെ ജീവിക്കാം

കൈകൾ കഴുകാം വൃത്തിയോടെ

ചേറുക്കാം നമുക്കീ മഹാമാരിയെ...

വർഷ എസ്
3 എ ഹോളി ഫാമിലി എൽ പി ജി എസ് മുട്ടം
ചേർത്തല ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 07/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത