സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് മേരീസ് എച്ച എസ്, ചേർത്തല/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭാരതനാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭാരതനാട്


ഭാരത നാട് മമനാട്
ഗാന്ധിജി തൻ ജന്മനാട്
മഹാത്മാക്കൾ പിറന്ന നാട്
ഭാരത നാട് മമനാട്

ഭംഗി നിറഞ്ഞൊരു മമനാട്
കാലിൽ ചിലങ്കയണിഞ്ഞനാട്
ത്രിവർണ്ണ പതാകയുമായിട്ടങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കും മമനാട്

കേരളമെന്ന ചിലങ്കയണിയും ഭാരതനാട് മമനാട്
സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചുറ്റിപ്പൊതിയും ഭാരത നാട് മമനാട്
 

അഞ്ജലി കൃഷ്ണ,
5 സെന്റ് മേരീസ് ജി.എച്ച്.എസ്, ചേർത്തല
ചേർത്തല ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത