സെന്റ് ജോർജ്ജ് ഹൈസ്കൂൾ ചെമ്പന്തൊട്ടി/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾഹൈസ്കൂൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

മൂന്ന് നിലകളിലായി 11ക്ലാസ് മുറികളും വിശാലമായ കംപ്യൂട്ടർ ലാബും, വിശാലമായ ഓഡിറ്റോറിയവും  200 മീറ്റർ ട്രാക്കോഡുകൂടിയ കളിസ്ഥലവും, സയൻസ് ലാബും, ഉച്ചഭക്ഷണ ശാലയും ഈ സ്‌കൂളിന് ഉണ്ട്

ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ

മൂന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.10 ക്ളാസ്സ് മുറികളും ഒരു ഹാളും അതിവിശാലമായ ഒരു കളി സ്ഥലവും ഈ വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട് . ഹൈസ്കൂളിന് ഒരു കംപ്യൂട്ടർ ലാബുണ്ട്.ഇതിൽ 15 കംപ്യൂട്ടറൂകളുണ്ട് . ഇൻറർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന