സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് ജോസഫ്സ് ഗേൾസ് എച്ച് എസ് ചെങ്ങൽ/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സയൻസ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു.
21-7-2018 ൽ ചാന്ദ്രദിനം
skit,chandrayan quiz,role play,speech, poster making,എന്നിവ നടത്തി.
22-9-2018 ശാസ്ത്രമേള
still model ,working model,science seminar,experiment,എന്നിവ മേളയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചു
ജില്ലാതല സയൻസ് ഡ്രാമ മത്സരത്തിൽ 1st A grade നേടി.
ശാസ്ത്രപ്രതിഭകളെ ആദിശങ്കര സയൻസ് എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുത്തു.