സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ്

സെന്റ് എഫ്രേംസ് എച്ച്. എസ്.എസ് സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ ആണ്.റവ.ഫാദർ ആന്റണി കാ‍ഞ്ഞിരത്തിങ്കലാണ് കായിക രംഗത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നത്.കൂടാതെ ക്രിക്കറ്റ് ടീമും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീം

ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീം
സ്പോർട്സ് ഡേ
winners team
ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീം
സ്പോർട്സ്
ലൂർദ്ദ് ട്രോഫി ജേതാക്കൾ
സ്പോർട്സ്
സ്പോർട്സ്
സ്പോർട്സ്
സ്പോർട്സ്
സ്പോർട്സ്

എഫ്രേംസ് ട്രോഫി

എല്ലാ വർഷവും ഇന്റർ സ്കൂൾ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സെന്റ് എഫ്രേംസ് എച്ച്. എസ്.എസിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.

ബാസ്കറ്റ് ബോൾ മത്സരം‍‍