സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് എഫ്രേം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. മാന്നാനം/ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്

ഹൈസ്കളിലേയും ഹയർസെക്കണ്ടറിയിലേയും ക‌ു‌ട്ടികൾക്കായി എല്ലാവർഷവും പഠന വിനോദ യാത്രകൾ നടത്തപ്പെടുന്നു.