സഹായം Reading Problems? Click here


ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട്/littlekites

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്

Jtj.png
==
മോഡൽ ഐടി പരീക്ഷ

DOWNLOAD HERE https://app.box.com/s/ci7sfy4vxp0zb83j4vm88cu9fkdtrbis

           https://app.box.com/s/ksrxx9m9sz7a3kepq9cepxgnsqk5fz2n

കടപ്പാട് കൈറ്റ്സ് ഇടുക്കി

==
ICT HS TB Resources

https://drive.google.com/file/d/1o6rnHH32nnoEXRJM1OI1YyZETFUN8GFY/view

==
ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങൾ തകരാറിലായാൽ
 • * സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക് ഉപകരണങ്ങൾ തകരാറിലായാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് Hitech School Project Monitoring System (htspms) എന്ന വെബ്ബ് സൈറ്റിലാണ്.
 * വെബ്ബ് സൈറ്റ് തുറന്നു വരുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന Login ഭാഗത്ത് യൂസർ നെയിം, പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ നൽകി പരാതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ജാലകത്തിലെത്താം.
 * യൂസർ നെയിമിനായി സ്കൂൾ ടൈപ്പും(LPS or UPS) സ്കൂൾ കോഡും ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ട് വേർതിരിച്ച് (സ്പെയ്സ് ഇടരുത്) ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണം 
  *lps–48000 ( for LP Schools) പാസ്‍വേർഡ് pass 
  *ups–48000 ( for UP schools) പാസ്‍വേർഡ് pass 
  *hs-11111 ( for High schools) Password: hs-11111
  *hss-9999 ( for HS schools) Password: hss-9999
  *vhss-900000 ( for VHS schools) Password: vhss-900000
  *School Profile എന്ന മെനുവിൽ സ്കൂൾ കോ‍ഡും സ്കൂളിന്റെ പേരും ഉണ്ട്. ബാക്കി വിവരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി സേവ് ചെയ്യുക. (PLACE, POST, PIN, PHONE & EMAIL)
  *User Setting -> ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ PERSONAL DETAILS ൽ തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ Edit Detail ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി SAVE ചെയ്യുക. (FULL NAME, DESIGNATION, PHONE& Email)
*രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പരാതികളുടെ പുരോഗതി വൈകിയാൽ താഴെ പറയുന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. TOLL FREE NUMBER 1800 4256 200

കടപ്പാട് കൈറ്റ്സ് മലപ്പുറം

==
വീഡിയോ കോൺഫറൻസിനായുള്ള ZOOM സോഫ്‍റ്റ്‍വെയർ ഇവിടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
  ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ
  ലാപ്‍ടോപ്പ്, വെബ്ക്യാം , USB സ്പീക്കർ
  പ്രൊജക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ
  ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി
  സോഫ്റ്റ്‍വെയർ
  ZOOM വീഡിയോ കോൺഫ്രൻസിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ
  ലാപ്‍ടോപ്പിൽ Zoom ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിനു *[1] ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


.
==
tupi tube ഇവിടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

tupi tube ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിനു *[2] ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


.

==
scratch ഇവിടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

scratchഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിനു *[3] ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


.

==
phet ഇവിടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

phet ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിനു *[4] ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


.

==
EXE ഇവിടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

EXE ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിനു *[5] ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


.

ICT TEXT BOOKS

ICT TEXT BOOKS

ക്രമ നമ്പർ ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം
1 1 https://www.itschool.gov.in/2017/std1english.pdf https://www.itschool.gov.in/2017/std1malayalam.pdf
2 2 https://www.itschool.gov.in/2017/std2english.pdf https://www.itschool.gov.in/2017/std2malayalam.pdf
3 3 https://www.itschool.gov.in/2017/std3english.pdf https://www.itschool.gov.in/2017/std3malayalam.pdf
4 4 https://www.itschool.gov.in/2017/std4english.pdf https://www.itschool.gov.in/2017/std4malayalam.pdf
5 5 https://www.itschool.gov.in/2017/std5english.pdf https://www.itschool.gov.in/2017/std5malayalam.pdf
6 6 https://www.itschool.gov.in/2017/std6english.pdf https://www.itschool.gov.in/2017/std6malayalam.pdf
7 7 https://www.itschool.gov.in/2017/std7english.pdf https://www.itschool.gov.in/2017/std7malayalam.pdf
8 8 https://www.itschool.gov.in/2017/std8english.pdf https://www.itschool.gov.in/2017/std8malayalam.pdf
9 9 https://www.itschool.gov.in/2017/std9english.pdf https://www.itschool.gov.in/2017/std9malayalam.pdf
10 10 https://www.itschool.gov.in/2017/std10english.pdf https://www.itschool.gov.in/2017/std10malayalam.pdf
==
മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ

മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ ഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിനു *[6] ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


.

==
Canon LBP 2900 B Printer Ubuntu 18.04

Offline Driverഡൗൺലോഡു ചെയ്യുന്നതിനു *[7] ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


.