സഹായം Reading Problems? Click here


വർഗ്ഗം:42430 സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
   MY VILLAGE'''കട്ടികൂട്ടിയ എഴുത്ത്
     My village is PALLICKAL.  My school is in this village . There are many temples and mosques here .There is no church.Therre are two HSS and LP SCHOOLS and UP schools in my village. Every people is engaged in their on works .All are very happy.But soon came a disease called CORONA in my state Elders say that this is a severe disease and it spread easily through touching and social gathering. So our government declared complete Lockdown for one month in Kerala.So our examinations ,classes and anniversaries are stopped At that time I and my friends became very happy , But somedays after I became bored.I try to find some activities to at my home during this periid calling  COVIDKALAM and all are advised to stay home stay safe. One thing there is nobodiy in this village got Corona We all are very happy.

"42430 സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു താൾ മാത്രമാണുള്ളത്.