സഹായം Reading Problems? Click here


സന്ദേശസഞ്ചയം

ഇത് മീഡിയവിക്കി നാമമേഖലയിൽ ലഭ്യമായ വ്യവസ്ഥാസന്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ആണ്‌. പ്രാമാണികമായ വിധത്തിൽ മീഡിയവിക്കിയുടെ പ്രാദേശീകരണം താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി മീഡിയവിക്കി പ്രാദേശീകരണം, പരിഭാഷാവിക്കി തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിക്കുക.

അരിപ്പ
പുനഃക്രമീകരിച്ച ക്രമത്തിൽ തിരഞ്ഞുവെയ്ക്കുക:    
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ
പേര്‌ സ്വതേയുള്ള ഉള്ളടക്കം
നിലവിലുള്ള ഉള്ളടക്കം
1movedto2 (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
about (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) വിവരണം
aboutpage (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) Project:വിവരണം
aboutsite (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) {{SITENAME}} സം‌രംഭത്തെക്കുറിച്ച്
abusefilter (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ദുരുപയോഗ അരിപ്പയുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ
abusefilter-accountreserved (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഈ അംഗത്വനാമം ദുരുപയോഗ അരിപ്പയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
abusefilter-action-block (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) തടയുക
abusefilter-action-blockautopromote (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) സ്വയം സ്ഥാനക്കയറ്റം തടയുക
abusefilter-action-degroup (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യുക
abusefilter-action-disallow (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) അനുവദിക്കാതിരിക്കൽ
abusefilter-action-rangeblock (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) പരിധിയടച്ച്-തടയൽ
abusefilter-action-tag (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) റ്റാഗ്
abusefilter-action-throttle (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ത്വരണി
abusefilter-action-warn (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക
abusefilter-autopromote-blocked (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഈ പ്രവൃത്തി ദോഷകരമെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനാലത് അനുവദിക്കാനാകില്ല, കൂടുതലായി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡമെന്ന നിലയിൽ, മതിപ്പുനേടിയ അംഗത്വങ്ങൾക്ക് സമ്പ്രദായികമായി ലഭിച്ചു പോരുന്ന ചില അവകാശങ്ങൾ താങ്കളുടെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും താത്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ദുരുപയോഗ നിയമത്തിന്റെ ലഘുവിവരണം: $1
abusefilter-blocked-display (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഈ പ്രവൃത്തി ദോഷകരമെന്നു സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതു ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും താങ്കളെ തടയുന്നതാണ്. കൂടുതലായി, {{SITENAME}} സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി താങ്കളുടെ അംഗത്വവും ബന്ധപ്പെട്ട ഐ.പി. വിലാസങ്ങളും തിരുത്തുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നതാണ്. ഇത് പിഴവുമൂലമുണ്ടായതെങ്കിൽ ദയവായി ഒരു കാര്യനിർവാഹകനെ ബന്ധപ്പെടുക. താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി ഒത്തുപോകുന്ന ദുരുപയോഗനിയമത്തിന്റെ ലഘുവിവരണം കാണുക: $1
abusefilter-blocker (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ദുരുപയോഗ അരിപ്പ
abusefilter-blockreason (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ദുരുപയോഗ അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് സ്വതേ തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒത്തുപോവുന്ന നിയമത്തിന്റെ വിവരണം: $1
abusefilter-changeslist-examine (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) പരിശോധിക്കുക
abusefilter-degrouped (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഈ പ്രവൃത്തി ദോഷകരമെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. തത്ഫലമായത് അനുവദിക്കാനാകില്ല, ഇക്കാരണം കൊണ്ട് താങ്കളുടെ അംഗത്വം സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാവുകയും, എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതെന്തെങ്കിലും പിഴവുമൂലമുണ്ടായതാണെന്നു താങ്കൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്കുള്ള വിശദീകരണവുമായി ദയവായി ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിനെ സമീപിക്കുക, താങ്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടേയ്ക്കാം. താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ദുരുപയോഗ നിയമത്തിന്റെ ലഘുവിവരണം: $1
abusefilter-degroupreason (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ദുരുപയോഗ അരിപ്പ അവകാശങ്ങൾ സ്വതേ അരിഞ്ഞുമാറ്റിയിരിക്കുന്നു. നയ വിവരണം: $1
abusefilter-deleted (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു
abusefilter-desc (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) തിരുത്തലുകളിൽ സ്വയം പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു
abusefilter-diff-backhistory (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) അരിപ്പയുടെ നാൾവഴിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോവുക
abusefilter-diff-info (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
abusefilter-diff-invalid (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ആവശ്യപ്പെട്ട പതിപ്പുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയില്ല
abusefilter-diff-item (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഇനം
abusefilter-diff-next (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) പുതിയ വ്യത്യാസം
abusefilter-diff-pattern (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) അരിപ്പയിലെ ഉപാധികൾ
abusefilter-diff-prev (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) പഴയ വ്യത്യാസം
abusefilter-diff-title (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ
abusefilter-diff-version (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) $2 {{GENDER:$3|}} $1-നു സൃഷ്ടിച്ച പതിപ്പ്
abusefilter-disabled (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) നിർജ്ജീവമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
abusefilter-disallowed (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഈ പ്രവൃത്തി ദോഷകരമെന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അതിനാലത് അനുവദിക്കാനാകില്ല. താങ്കളുടെ തിരുത്ത് സൃഷ്ടിപരമാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി കാര്യനിർവാഹകരിലൊരാളെ ബന്ധപ്പെടുക, താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നറിയിക്കുക. താങ്കളുടെ പ്രവൃത്തിയുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ദുരുപയോഗ നിയമത്തിന്റെ ലഘുവിവരണം: $1
abusefilter-edit (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ദുരുപയോഗ അരിപ്പ തിരുത്തുന്നു
abusefilter-edit-action-block (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഉപയോക്താവിനെ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ഐ.പി. വിലാസത്തെ തിരുത്തുന്നതിൽ നിന്നും തടയുക
abusefilter-edit-action-blockautopromote (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വയംസ്ഥിരീകൃത സ്ഥിതി പിൻവലിക്കുക
abusefilter-edit-action-degroup (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) എല്ലാ പ്രത്യേക പദവികളുള്ള സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപയോക്താവിനെ നീക്കുക
abusefilter-edit-action-disallow (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) സംശയകരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഉപയോക്താവിനെ തടയുക
abusefilter-edit-action-flag (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ദുരുപയോഗ രേഖയിൽ തിരുത്തലിന് പതാക ചേർക്കുക
abusefilter-edit-action-rangeblock (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഉപയോക്താവ് കടന്നുവരുന്ന /16 പരിധി തടയുക
abusefilter-edit-action-tag (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) കൂടുതൽ സംശോധനത്തിനായി തിരുത്ത് റ്റാഗ് ചെയ്യുക
abusefilter-edit-action-throttle (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഉപയോക്താവ് പരിധി കടന്നാൽ മാത്രം പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങുക
abusefilter-edit-action-warn (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ഉപയോക്താവിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത ശേഷം ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങുക
abusefilter-edit-bad-tags (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) താങ്കൾ നൽകിയ റ്റാഗുകളിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ അസാധുവാണ്. റ്റാഗുകൾ ചെറുതും പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്തവയും ആയിരിക്കണം.
abusefilter-edit-badfilter (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) താങ്കൾ വ്യക്തമാക്കിയ അരിപ്പ നിലവിലില്ല
abusefilter-edit-badsyntax (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) താങ്കൾ നൽകിയ അരിപ്പയിൽ എഴുതിനൽകിയതിൽ പിഴവുണ്ട്. പാഴ്സറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: <pre>$1</pre>
abusefilter-edit-builder-funcs-ccnorm (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക (ccnorm)
abusefilter-edit-builder-funcs-contains-any (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) വിവിധ ഉപപദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരയാനുള്ള പദം (contains_any)
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സർവ്വസന്ദേശങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്