സഹായം Reading Problems? Click here


നിർമ്മല ഹൈസ്കൂൾ കബനിഗിരി/ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾഹൈസ്കൂൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
കബനിഗിരി നിർമ്മല ഹൈസ്കൂളിൽ ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു.ഇപ്പോൾ ജെ.ആർ.സിയിൽ 25 കുട്ടികൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്.