സഹായം Reading Problems? Click here


നല്ലൂർ നാരായണ എൽ പി ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫറോക്ക്/Recognition

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾപ്രൈമറിചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

അംഗീകാരങ്ങളില് ചിലത്

നിരവധി വര്ഷങ്ങളായി യങ്ങ്സ്റ്റേര്സ് ടാലന്റെ എക്സാം ഉപജില്ലയിലെ മികച്ച വിദ്യാലയം

അംഗീകാരം സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്
മികവ് അവതരണം (ബേപ്പൂര് മണ്ഡലം തലം)
17524 RETIREMENT OF TEACHERS
മനോരമ നല്ലപാഠം (ജില്ലാ തലം)
17524 RETIREMENT OF TEACHERS
യങ്ങ്സ്റ്റേഴ്സ ടാലന്റ് പരീക്ഷ (ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ തലം)
ഉപജില്ലയിലെ മികച്ച വിദ്യാലയം യങ്ങ്സ്റ്റേര്സ് ടാലന്റ് ടെസ്റ്റ്
ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ് (ഫറോക്ക് മുന്സിപ്പാലിറ്റി തലം)
ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ് ഒന്നാം സ്ഥാനം
ഉപജില്ലാ മേളകളിലെ വിജയം
സ്കൂളിന്റെ അംഗീകാരം

യൂറീക്ക വിജ്ഞാനോത്സവം

നിരവധി വര്ഷങ്ങളായി പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൈമറി വിദ്യാലയം

സ്കൂളിലെ എല് എസ് എസ് ജേതാക്കള്

ഫറോക്ക് ഉപജില്ലയിലെ അമ്പതോളം വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത എൽ.എസ്.എസ്. പരീക്ഷയിൽ ആകെ 8 എൽ.എസ്.എസ്. ജേതാക്കളിൽ ആരതി എം., സഞ്ജയ് സി. എന്നവർ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് . കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും കഠിനാധ്വാനവും രക്ഷിതാക്കളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമാണ് ഈ വിജയത്തിന് നിദാനം ഈ വർഷവും 16 വിദ്യാർത്ഥികൾ എൽ.എസ്.എസ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അവർക്ക് നിരവധി മാതൃകാ പരീക്ഷകളും, അവധി ദിനങ്ങളിലും മറ്റു ഒഴിവു സമയങ്ങളിലും പരിശീലന-മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും നൽകി വരുന്നു.

2017-18

ഹംനദിയ ടി

2016-17

ധ്യാന് രാജ് എം എസ്

2013-14

സഞ്ജയ് സി ആരതി എം

2012-13

തീര്ത്ഥ വിനോദ്.

2010

നന്ദിത സുഭാഷ് വി ശ്രീഹരി കാവ്യ ദിലീപ് മനീഷ ഇ

2009

അര്ച്ചന ശ്രീഷ്മ

2008

വൃന്ദ ജിബിന് ആദില് മുബാറക്

2007

ആര്യനന്ദ ആരതി ഹര്ഷ നീത ഹസ്സന് അമാന്

2006

അനുജാ ലക്ഷ്മി അമ്പിളി അക്ഷയ് അനന്യ എം കെ ഹൃദ്യ


2017-18 അധ്യയന വർഷത്തിലെ മിന്നുന്ന വിജയങ്ങൾ

 • ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ തല അറബിക് സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ ഓവറോള് രണ്ടാം സ്ഥാനം
 • ഫറോക്ക് മുന്സിപ്പാലിറ്റി തല അറബിക് സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ ഓവറോള്.
 • ഫറോക്ക് മുന്സിപ്പാലിറ്റി തല ബാലകലോത്സവത്തിൽ ഓവറോള്.
 • ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ തല ബാലകലോത്സവത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം
 • ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ തല പ്രവൃത്തി പരിയയ മേളയിൽ ത്രെഡ് പാറ്റോണ് കെ മിന്ഹാജിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം.
 • ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ തല പ്രവൃത്തി പരിയയ മേളയിൽ വുഡ് കര് വിങ്ങിന് പ്രയാണിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം.
 • ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ തല പ്രവൃത്തി പരിയയ മേളയിൽ അഗര്ബത്തി നിര്മ്മാണത്തില് അല്ഫിയ സി പിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം.
 • ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ തല പ്രവൃത്തി പരിയയ മേളയിൽ വെജിറ്റബില് പ്രിന്റിങ്ങിന എ ഗ്രേഡ്
 • ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ തല സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേളയിൽ ചാര്ട്ടില് മൂന്നാം സ്ഥാനം എ ഗ്രേഡ്.
 • ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ തല ഗണിത ക്വിസ്സ് മത്സരത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനം.
 • കോഴിക്കോട് ജില്ലാ തല ഗണിത ക്വിസ്സ് മത്സരത്തില് എട്ടാം സ്ഥാനം.
 • ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ തല അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് മത്സരത്തില് രണ്ടാം സ്ഥാനം.
 • ഫറോക്ക് മുന്സിപ്പാലിറ്റി തല ചാന്ദ്രദിന ക്വിസ്സ് മത്സരത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനം.
 • ഫറോക്ക് ഉപജില്ലാ തല സ്പോര്ട്സ് മത്സരത്തില് മികച്ച വിജയം.
 • ഫറോക്ക് ക്സസ്റ്റര് തല മികവ് പ്രദര്ശനത്തില് അക്കാദമിക വിഭാഗത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനം


2018-2019 അധ്യയന വർഷത്തിലെ മിന്നുന്ന വിജയങ്ങൾ

 • ഒന്നാം തരം സ്കൂള് പ്രവേശനത്തില് 9 വി്ദ്യാര്ത്ഥികളുടെ വര്ദ്ധനവ്
 • അലിഫ് അറബിക് മെഗാ ക്വിസ്സ് മത്സരത്തില് ഉപജില്ലയില് മൂന്നാം സ്ഥാനം.