സഹായം Reading Problems? Click here


ധർമ്മടം കോറണേഷൻ ബേസിക് സ്കൂൾ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസ്ഥിതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പരിസ്ഥിതി


          അമ്മയാം ഭൂമി മാപ്പു നൽകൂ......
          മഴയില്ല,മരമില്ല,പൂക്കളില്ല,പുഴയില്ല
          മലകളായ് പൊന്തുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ
          ദുർഗന്ധപൂരിതം അന്തരീക്ഷം
          കുളവും,പുഴകളും, തോടുകളും
          പരിസരം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞിടുന്നു
          ഇളനീര് പോലുള്ള ശുദ്ധ ജലം
          ചെളി മൂടി ആകെനശിച്ചു പോയി
          എല്ലായിടവും വിഷമയം
          വിള കൂട്ടുവാനായ് വിഷമടിച്ചു
          കടലും വിഷമാക്കി നമ്മൾ
          നേരമില്ല ഒന്നിനും നേരമില്ല
          ജീവന്റെ ജീവനെ കാത്തിടുവാൻ
          അമ്മയാം ഭൂമി മാപ്പു നൽകൂ....

                                        
                                             
                                    

 

അഭിരംഗ്.വി
4 A ധർമ്മടം കോറണേഷൻ ബേസിക് യു.പി സ്കൂൾ
തലശ്ശേരി സൗത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - MT_1260 തീയ്യതി: 26/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത