സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/ ടാലൻറ് ലാബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
IMG-20190702-WA0030.jpg

സർഗവേള
ഉച്ചയുടെഇടവേളയിൽ വിവിധ തരം കലാ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറുന്നു (ഒരുദിനം ഒരു കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നു എനിക്കും പറയാനുണ്ട്, സ്കിറ്റുകൾ, കഥപറയൽ, ഡാൻസ്) കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ആത്മ വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനും മേളകളിൽ മികവ് പുലർത്താനും സർഗ്ഗവേള സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്


കളിമുറ്റം

Playtime.jpg

ഓരോ ക്ലാസും ഓരോ ദിവസം കളിമുറ്റത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു..പഴയ കളികൾപുതിയ തലമുറയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.പുതിയ തലമുറക്ക് പഴയ കളികൾ അന്യമാണ്. അവരുടെ സൂക്ഷ്മ പേശികൾ വികസിക്കാൻ വ്യായാമം അത്യാവശ്യമാണ് മീഡിയക്കു മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പുതു തലമുറയെ കളിയുടെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൂടി ആണ് ഇത്. ഓരോക്ലാസിനും ഓരോ ദിവസം നൽകുന്നു.ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കളികൾ പരിചയപ്പെടുക. ചിത്ര രചന ക്യാമ്പ്

ചിത്രം വരയിൽ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്യാമ്പ് നടത്തി. കുട്ടികൾക്കു ആത്മ വിശ്വാസം ലഭിക്കാനും പരിശീലനം ലഭിക്കാനും പറ്റിയ ക്ലാസ്സ്‌ ആയിരുന്നു.

New Doc 2019-12-10 21.36.23 1.jpg