സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/ഇ-വിദ്യാരംഗം‌

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ദിനം ഒരു കഥ എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമായി കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ വായന card
കുട്ടിക്കഥ
Amalshan.jpg

]]