സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ്.അരിക്കാട്/സൗകര്യം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
  • സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്റൂം
  • കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്
  • ക്ലാസ് ലൈബ്രറി
  • പ്രൊജക്ടറുകൾ 2 എണ്ണം
  • മൈക്ക് സെറ്റ്
  • കളർ പ്രിന്റർ
  • കളിസ്ഥലം