സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്. ചാലിയപ്പുറം/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

2021-22 അധ്യയന വർഷമാണ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് പൊലിസ് കേഡറ്റ് (എസ് പി സി) അനുവദിച്ചത്.

തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പരിശീലനം നേടി വരുന്നു.

ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകരായ വിജയകുമാർ ചൂരപ്പാറ, അമ്പിളി എന്നിവർ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു.