സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. ചാപ്പനങ്ങാടി/

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ലിറ്റിൽ റേഡിയോ

പഠന യാത്രകൾ

സൈക്ലിങ് & നീന്തൽ പരിശീലനം[1]

ടാലന്റ് ലാബ്[2]

വഴികാട്ടി

- മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചട്ടിപ്പറമ്പ് വഴി കോട്ടയ്ക്കൽ റൂട്ടിൽ ചാപ്പനങ്ങാടി സെ൯ട്രലിൽ പൊന്മള പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം.

ട്രെയി൯- അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് നിന്ന് കോട്ടയ്ക്കൽ റൂട്ടിൽ ചാപ്പനങ്ങാടി സെ൯ട്രലിൽ പൊന്മള പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം.

- തിരൂരിൽ നിന്ന് കോട്ടയ്ക്കൽ വഴി പെരിന്തൽമണ്ണ റൂട്ടിൽ ചാപ്പനങ്ങാടി സെ൯ട്രലിൽ പൊന്മള പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം.

വിമാനം - കരിപ്പൂ൪ - മലപ്പുറം - ചട്ടിപ്പറമ്പ് വഴി കോട്ടയ്ക്കൽ റൂട്ടിൽ ചാപ്പനങ്ങാടി സെ൯ട്രലിൽ പൊന്മള പ‍ഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം

Loading map...