സഹായം Reading Problems? Click here


ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ കരുനാഗപ്പള്ളി/ഇലക്ഷൻ-2019/സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് -2019 അന്തിമ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക

ക്ലാസ്സ് ഡിവിഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയ‍ുടെ പേര്
5 A നൈഫ.എൻ

ദിയ പ്രദീപ്

അബിന. എസ്

ഈവ അരുൺ

5 ബി അനസൂയ

റിയ

കീർത്തന. പി

ഹന.എച്ച്. മുഹമ്മദ്

5 സി നിവേദിത

ദക്ഷിണ.ആർ.സുരേഷ്

നിഹാലാ റിയസ്

ശിവാനി.കെ

ശിവാനി.എ

6 അൽമ.എം.ഖാൻ

അഹല്യ.എസ്

അയ്‍നൽസബ നെഫ്രിൻ.എൻ

ഫർഹ ഫാത്തിമ

ഷിഫാന.എ

ശിവപ്രിയ.പി

ഹന.എം.റസൽ

ഹന.എം.റസൽ

6 ബി അമൃത സന്തോഷ്

അമൃത അനിൽ.എസ്

പ്രത്യക്ഷ

6 സി ഗാഥ സുരേഷ്
6 ഡി ഗാഥ നന്ദന.ജെ

മാളവിക.വി.എ

6 ദിയ സജീവ്

അഫിയ.എൻ

7 വിദ്യ പ്രകാശ്

ധ്വനി

ഫഹിദാ നസ്റിൻ

7 ബി അൻഹ.എൻ

അജീഷമോൾ. എസ്

പാർവ്വതി.എസ്.കുമാർ

7 സി വാണി

അർഷ.എം

അഥീന എസ്

ഹസ്‍ന ന‍ുജ‍ും

7 ഡി അൽ ഫാത്തിമ ബി

ഗൗരി ജെ

ലക്ഷ്മി

ഹന നിസാം

ഫിദ എം ഷഫീഖ്

ആലിയ എ

7 അഫ്‍സന എസ്

നജാ ഫാത്തിമ എൻ

ഗാന സജി

അസീല ഹുസൈൻ

അഷിന

7 എഫ് സുഹാന ഷിഹാബ്
8 പ്രവീണ എസ്

മാളവിക ഉണ്ണി

ഷിഫിന എസ്

8 ബി അശ്വതി എസ്

ആദിത്യ പി

സാഹീയ കബാർ

റഹിയാന എൻ

8 സി അഖില രാഗേഷ്

അശ്വതി എസ്

8 ഡി
8 അഫിയ മോൾ എസ്

പ‍ൂർണ്ണിമ എസ് അജി

ദേവയാനി എ എസ്

എസ് ദേവി ദുർഗ്ഗ

ഹിബ ഫാത്തിമ

അനാമിക എസ് ജി

അസ്രിൻ മുജീബ്

8 എഫ് പാർവ്വതി ജയപ്രകാശ്

ആരോമ

8 ജി ഐശാ മോൾ എസ്

ഷഹാന നൗഷാദ്

അളകനന്ദ വി

8 എച്ച് ആവണി എ

ദേവനന്ദ എസ്

ധന ബി സ‍ുന്ദർ

ഹംന സമദ്

8 ഗൗരിനന്ദന എൽ

മിതാവിന്ദാ കെ ആർ

ജാനകി എസ് കൃഷ്‍ണ

പൂർണേന്ദു. എസ്

8 ജെ ആദിത്യ. എ

നന്ദന. പ്രസാദ്

8 കെ ഗൗരി സോമരാജ്

അനുപമ സുരേഷ്

അഞ്‍ജന രാജ്

8 എൽ നദാ. എൻ

അഗദാ. പി. നെല്ലി

വൈഗാ. എസ്. നായർ

അസ്‍നാ നിയാസ്

ശ്രീഗംഗ. എം

8 എം ആർച്ചാഗായി. എ

ആവണി സുരേഷ്

ആർഷ. ആർ

8 എൻ ബുഷ്റ. എസ്

അലൈന. എസ്

ലിദിയ

അലീന. എസ്

9 സ്വാതിക.എൽ എസ്

വർഷജിത്ത്

9 ബി അൽഫിയ മ‍ുനീർ

അഞ്‍ജന.ജെ

റസാന.എ

9 സി അനാമിക.എസ്

അ‍ജ‍്ന.കെ

9 ഡി സജിത.അർ

ഗായത്രി.അർ

9 സ്വാതി.എ.പി

വരദ എസ്

ആയിഷ.എെ

9 എഫ് എെശ്വര്യ.ആർ

സിദ്ധ.എ

ഗീതാ‍ഞ്‍ജലി കെ എസ്

സെറിൻ മിയ ഷബീർ

ജെ.അർ. വരദ

9 ജി നദാ നാസർ
9 എച്ച് റിംത ഫാത്തിമ.എൻ

ഹയാ ഫാത്തിമ

9 ദേവികാ വിനോദ്

സക്കിയ സിദ്ധിഖ്

9 ജെ അഭിരാമി ജി എസ്

ആർഷ അർ

ഹാജിറ എൻ

9 കെ എെശ്വര്യ ലക്ഷമി ആർ‍ എസ്

അ‍ഞ്‍ജലി എസ് പിള്ള

ക‍ൃപ ഗോപൻ

രേഖ രാജു

ആലിയ നജീം

9 എൽ റിച്ചി എ

അച്ചു എസ്

9 എം ഹൃദ്യ ഹരി

രഹ്‍ന സി

10 ആദിത്യ. എം.എസ്

നൃത്യ. എൽ

നാൻസി വിവേക്

10 ബി അജീന. എച്ച്

ഫാത്തിമ. ടി

10 സി ലക്ഷ്‍മി.ഡി

അക്ഷയ. ജെ

പൂജ. എസ്. സുനിൽ

10 ഡി രേഖ. കെ

മാളവിക. ജെ

10 റമീസ. എ

മാളവിക തമ്പാ൯

അനശ്വര. ആർ. നായർ‍

10 എഫ് ലക്ഷ്മി. ഫാത്തിമ. ബി

മീനാക്ഷി.ഡി

10 ജി ഭാഗ്യ ലക്ഷ്മി. ആർ

സൈന. നിഹാദ്

പൂജ. എസ്. ലാൽ

നന്ദന. വി. ആർ

10 എച്ച് നിസാനാ. എൻ

ഫാത്തിമ നൂർ.എ

നസ്റിൻ അബ്‍ദ‍ുൽ സലീം

10 അമാനാ ഫാത്തിമ.എ

അദിത്യ. എസ്

കല്യാണി മേനോൻ

അഷിത കൃഷ്ണൻ

10 ജെ ഫാത്തിമ. കെ. എസ്സ്

ശിവാനി. എ. എസ്

10 കെ ഷഹാന. എ

അൽഫിയ. വൈ

ആയിഷ

10 എൽ നിഷാന. എസ്
10 എം ജ്യോതിർമയി .എസ്

ആർച്ചാ ജയൻ

ആഷ്നാസ്. എൻ