സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ .ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മീനങ്ങാടി ക്ലാസ് ചുമതലകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ക്ലാസ് ചുമതലകൾ 2019-20

ക്ലാസ് ചുമതലകൾ 2020-21

ക്ലാസ് ചുമതലകൾ 2021-22

ക്ലാസ് ചുമതലകൾ 2022-23

ക്ലാസ് ചുമതലകൾ 2023-24