സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ ഉത്തരം കോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം


കൂട്ടുകാരെ വന്നിടുവിൻ
ഒത്തുചേരുവാൻ
ഒത്തുചേർന്നു നാടിനു
നാം കാവൽ നിന്നിടാം
നാടിനെ തകർത്തിടുന്ന
രോഗമൊക്കെയും...
വൃത്തിയുള്ള ശീലം കൊണ്ട് ഒക്കെ മാറ്റിടാം
നിത്യവും കുളിക്കണം
വൃത്തിയായ് നടക്കണം
വൃത്തിയുള്ള വേഷമൊക്കെയെന്നും
ധരിക്കണം
നല്ല വാക്കു ചൊല്ലുവാൻ
നന്മ ചെയ്യുവാൻ
നമ്മളെല്ലാമുണ്ടാകേണം
എന്നും മുന്നിലായ്

 

അനന്ദു R
8 B ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ ഉത്തരം കോട്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത