സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ ഉത്തരം കോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/മനസിന്റെ നൊമ്പര പ്രതിരോധം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മനസിന്റെ നൊമ്പര പ്രതിരോധം


വേവ് നോവുന്നുന്നു മനം ഉരുകുന്നു
വീണ്ടു മൊരു മഹാമാരി
ജാതിയില്ല മതമില്ല വ്യത്യാസ
മെന്നതേ ഇല്ല ഇല്ല
പ്രളയത്തിൽ കൈകോർത്ത ജനങ്ങളാം
നമ്മളിനിയും പൊരുതുമെന്നാത്മ വിശ്വാസം
പടപോലെ എത്തുന്ന വയറസ്സുകളിൽ നിന്നും
മോചകമേകും ഈശ്വരതുല്ല്യരാം രക്ഷകർ
ചങ്ങലയിൽ കൊരുത്തജന്മത്തിൽ നിന്നും
നമുക്കാത്മ വിമുക്തി നേടാം

 

അഭിഷ
8 A ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ ഉത്തരം കോട്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത