ഗവ. യൂ. പി. സ്കൂൾ ഇടപ്പള്ളി/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം ,പച്ചക്കറിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ ,വ്രക്ഷ തൈകൾ നാട്ടു സംരക്ഷിക്കൽ ,പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ക്‌ളാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ