സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു. പി. എസ്. മണമ്പൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/Sorrow of Our Earth

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Sorrow of Our Earth


I, nature gives you the place
to live food to eat, but you
gives me waste and you are
killing me bit by bit.

I didn't ask you any thing
but don't kill me if I was
not here you can't leave, if I was
not here you cant eat food.

So remember one thing that's
your life is with your hand
so don't let it go with your
cruel activities.


 

അതുല്യ എ എസ്സ്
6 ബി ഗവ: യുപിഎസ്സ് മണമ്പൂർ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത