സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു. പി. എസ്. ആലംതറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/വൈറസ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
വൈറസ്

വിറച്ചുപോയി മനുഷ്യൻ
കേവലമൊരു ചെറുകീടത്താൽ
തകർത്തെറിഞ്ഞു ലോകത്തെ
കൊറോണയെന്നൊരു വൈറസ്
ചെറുത്തിടാം നമുക്കൊരുമിച്ചു
അതിജീവിക്കാം മഹാമാരിയെ
അനുസരിക്കാം നിർദേശങ്ങൾ
അതിജീവനത്തിൻ മാർഗങ്ങൾ
മുൻപേ നിൽക്കും സർക്കാര്
ഒപ്പം നില്ക്കാം നാമൊന്നായ്
നമ്മെ കാക്കാൻ ഉണ്ട് പലരും
പലമേഖലകളിൽ പലവിധമായ്
നമിച്ചീടേണം അവരെ നാം
ഇന്നും എന്നും എപ്പോഴും

അർജുൻ. എ. എസ്
6.ബി ഗവ. യു. പി. എസ്. ആലന്തറ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത