സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു. പി. എസ്. ആലംതറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി

മഹാമാരി

ഉലകത്തെ തകർത്തീടാൻ വന്നു
കൊറോണയെന്ന മഹാമാരി
ഒത്തൊരുമിച്ചു നേരിടാം നമുക്ക്
കൊറോണയാം മഹാവ്യാധിയെ

കൈകൾ നന്നായി കഴുകീടാം
മാസ്കുകൾ ധരിച്ചീടാം
യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കീടാം
നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചീടാം

സർക്കാരിന് നിർദേശങ്ങളെ
ഒന്നൊഴിയാതെ പാലിച്ചിടേണം
എങ്കിലോ നേരിടാം കൊറോണയെ
സംരക്ഷിച്ചീടാം ജീവനെ

ഒരുമയോടെ നിന്നീടാം
ഒരുമയോടെ തകർത്തീടാം
കൊറോണയാം മഹാമാരിയെ
വേണം നമുക്ക് ജാഗ്രത, വേണ്ട ഭയം...

 

യദുകൃഷ്ണ
6 ബി ഗവ.യു.പി.എസ്സ്.ആലന്തറ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത