സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എസ് എസ് എൽ പി എസ് കരമന/അക്ഷരവൃക്ഷം/ My Dream...... Clean India

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
My Dream...... Clean India

My dream India
Very clean India
Free from pollution
And free from diseases

India is our motherland
So please don't pollute her
She gives us freedom
So let's salute her

Dispose the waste at proper place
Adopt the policy 3 R's
Let's make it Swatch Bharath
Let's fulfil the dream of Mahathma
 

Thankalakshmi S R
4 T ഗവ. എസ് എസ് എൽ പി എസ് കരമന
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത