സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി/അക്ഷരവൃക്ഷം/WE WILL WALK AGAIN

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
We Will Walk Again....

My life
Faced different troubles
Still I walked
With the power of
My mom's prayers...
Again and again
Troubles came one
By one...
Still I walked
It was the hope
Which made me
Walk...
Then,
Troubles came again
Still I walked,
My love gave me,
The strength to walk...
Then,
I realized,
Whenever,
Hope, love and
mom's prayer
Is with us,
Along with the
God's blessings...
\We can walk
through the
troubles,
Without any worry
But with merry....
 

ആഷ്ലി കെ ജോയ്
10 ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. മുളംതുരത്തി
തൃപ്പൂണിത്തുറ ഉപജില്ല
എറണാകുളം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Anilkb തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത