സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.മോഡൽ എച്ച്.എസ്സ്.കോട്ടയം/അക്ഷരവൃക്ഷം/മുത്തുച്ചിപ്പികൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മുത്തുച്ചിപ്പികൾ


കടലാഴങ്ങളിൽ ഒളിച്ച മുത്തുച്ചിപ്പികൾ
തിളക്കവും മിനുക്കവും അറിയാത്ത മുത്തുച്ചിപ്പികൾ
കടലിന്റെ ഇളക്കവും കരയുടെ
നോവും അറിയാത്ത
മുത്തുച്ചിപ്പികൾ
കര താണ്ടി എത്തുന്നവരുടെ
കൈയിലെ കളിപ്പാവകൾ
മുത്തച്ചിപ്പികൾ

 

അനീറ്റ മേരി
5 എ ഗവ.മോഡൽ എച്ച്.എസ്സ്.കോട്ടയം
കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kavitharaj തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത