സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.മോഡൽ എച്ച്.എസ്സ്.കോട്ടയം/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഴ


വിണ്ണിൻ വാതിൽപടിയിൽ
നിന്നു ഞാൻ താഴേക്കുതിർന്നു പോയി
വിണ്ണിൽ നിന്നു വന്ന ഞാൻ
ഒരു പനിനീർ ഇതളായി മാഞ്ഞു പോയി
കണ്ടു ഞാൻ
കൺകളിൽ ആനന്ദ സൂര്യനെ
മായുംമ്പോഴും എൻ മനസ്സിൽ തട്ടിൽ
സന്തുഷ്ടമായതു തങ്ങിനിൽപ്പൂ

 

വിവേക് റജി
9 എ ഗവ.മോഡൽ എച്ച്.എസ്സ്.കോട്ടയം
കോട്ടയം ഈസ്റ്റ് ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kavitharaj തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത