സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം/അക്ഷരവൃക്ഷം/അമ്മയാം ഭൂമിക്ക് കാവൽ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്മയാം ഭൂമിക്ക് കാവൽ

                                                                         
                                                  അമ്മയാം ഭൂമിക്ക് കാവലാകാൻ
                                                 നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല
                                                   മലയില്ല മരമില്ല കിളികളില്ല
                                                       മഴയില്ല പുഴയില്ല പൂക്കളില്ല
                                                        മരുഭൂമിയാം മലനാട്ടിലിപ്പോൾ
                                                      മലകളാൽ കുമിഞ്ഞു കൂട്ടുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ
                                                               മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നാം കാത്തു വെച്ച
                                                      മണ്ണെല്ലാം വിറ്റ് വിഷം കലർത്തി
                                                       വെളളം വിഷം പുക വായുവിഷം
                                                       കടലും വിഷമയമാക്കി നമ്മൾ
                                           ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇല്ലാത്ത കാലം...
                                             സമയമില്ല ആർക്കും സമയമില്ല
                                           ജീവന്റെ നന്മയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ
                                    അതിനുള്ള പടയൊരുക്കത്തിനിപ്പോൾ
                                          നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല..................
                                           നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല......................

ഹന്ന ഫാത്തിമ
3 ഗവ.എൽ.പി.എസ്.കൊപ്പം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 28/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത