സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.എച്ച്.എസ്സ്.തോട്ടക്കാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൊറുക്കുക ജനനീ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പൊറുക്കുക ജനനീ

എന്തു പറ്റി ഭൂമീ നിനക്കിന്ന്
വിഷം ചീറ്റ‍ുന്ന നാഗമായി മാറിയോ നീ
തെറ്റ‍ുകളാണെന്നറിയുന്നൂ മനുഷ്യ ചെയ്തികൾ
അറിയുന്നൂ ജനനീ നിൻ മനോവേദന
എങ്കിലും തരില്ലേ മാപ്പ് നീ ‍ഞങ്ങൾക്ക്
ചെയ്ത തെറ്റിന് പക വീട്ടര‍ുതേ
പാവങ്ങളാം മനുഷ്യരേറെയുണ്ടിവിടെ
അവരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുതേ
പൊറുക്കുക ജനനീ ‍ഞങ്ങളോട്
തിര‍ുത്ത‍ുവാനവസരം നൽകേണമേ
  

ദേവ‍ൂട്ടി എൻ കെ
8 A ഗവൺമെന്റ് എച് എസ് എസ് തോട്ടയ്ക്കാട്.
ചങ്ങനാശ്ശേരി ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kavitharaj തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത