സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ശ്രീകാര്യം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അണ്ണാറക്കണ്ണൻ

ചിൽ ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കും
 മരച്ചില്ലയിൽ ചാടി നടക്കും കണ്ണൻ
 മാമ്പഴം തിന്നു നടക്കും കണ്ണൻ
 വിത്തു തിന്നു നടക്കും കണ്ണൻ.

അഭിഷേക്. എ
1 എ ഗവ. എച്ച് എസ് ശ്രീകാര്യം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത